Omple les dades de contacte:

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, s'informa a l'usuari que les dades consignades en aquest formulari seran incloses en un fitxer, la titularitat correspon a Aldetall per un Comerç Competitiu SL, perquè siguin tractats per l'enviament d'informacions. L'usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades, mitjançant escrit, acompanyat de còpia del document oficial que acrediti la seva identitat, adreçat a Aldetall per un Comerç Competitiu SL, a través de correu electrònic a l'adreça consultes@aldetall.cat, indicant en la línia de Assumpte el dret que desitja exercitar, o mitjançant correu ordinari remès a c/Agricultura 16-18, 1º 4ª 08320 El Masnou (Barcelona).